Thông tin trường

  • Phòng 206, Nhà N04-B2, Thành Thái, Cầu Giấy, Hà Nội.
  • Tel: 04.6688.1629
  • Email: sachoimora@gmail.com

CLB Sách ơi mở ra

Giới thiệu về Dự án Sách ơi mở ra

Sách ơi mở ra" là dự án phát triển văn hoá đọc với hệ thống các lớp học tích hợp "Đọc sách – Trải nghiệm

– Hành động" và các chương trình được tổ chức dành cho cả phụ huynh- học sinh nhằm hướng đến mục

tiêu khơi dậy niềm đam mê với việc đọc sách, hình thành kĩ năng đọc thông minh, hiệu quả.

* Đọc sách: Với các lớp học dạy kĩ năng đọc, nhằm khơi gợi hứng thú đọc sách và rèn luyện cho trẻ kĩ

năng đọc hiệu quả

* Trải nghiệm: Tổ chức các hoạt động ngoại khóa giúp trẻ có cơ hội đọc và học từ thực tế, dưới sự

hướng dẫn của các chuyên gia.

* Hành động: hỗ trợ trẻ tự tổ chức các hoạt động nhằm phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng như Hội

chợ sách, các chương trình từ thiện…

Sứ mệnh

– Lan tỏa những tinh hoa của sách và giá trị của việc đọc sách đến với trẻ em

– Giúp trẻ em xây dựng thói quen đọc sách, yêu đọc sách, biết cách đọc sách thông minh và hiệu quả

– Tạo dựng một cộng đồng lớn mạnh, phát triển bền vững về “văn hóa đọc”, từ đó chia sẻ, chung sức

mang đến những cơ hội đọc sách cho những trẻ em khó khăn

Giá trị cốt lõi

– Tận tình, tâm huyết: để khơi dậy niềm yêu thích đọc sách của trẻ

– Cởi mở, chân thành: để thúc đẩy sự tự tin, sáng tạo của trẻ

– Tìm tòi, sáng tạo: để khiến cho trẻ luôn cảm thấy hứng thú khi tham gia tất cả các hoạt động

– Kiến thức và kinh nghiệm: để rèn luyện cho trẻ các kĩ năng đọc sách, kĩ năng ngôn ngữ và kĩ năng xã

hội

– Khiêm tốn và trách nhiệm: để lắng nghe, chia sẻ và để đồng hành cùng phụ huynh trong việc giáo dục

con cái.

Các khóa học Đọc sách:

– Kể chuyện sáng tạo (4 – 6 tuổi)

– Đọc sách thật vui (Lớp 1 – 2)

– Đọc khám phá (Lớp 2 – 4)

– Đọc và thuyết trình 1 (Lớp 2 – 4)

– Đọc và thuyết trình 2 (Lớp 4 – 5)

– Tám bước để trở thành người đọc thông minh (Lớp 3 – 5)

– Viết sáng tạo – Văn kể chuyện (Lớp 3 – 5)

– Viết sáng tạo – Văn biểu cảm (Lớp 4 – 5)

Bình luận