Thông tin trường

  • 36 Lý Thái Tổ - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội.
  • Tel: (84-4) 38255038, (84-4) 39393014 - Fax: (84-4) 38255038
  • Email: cungthieunhi@gmail.com

Cung Thiếu nhi Hà Nội

Ngày thành lập: 1/6/1955
Ban giám đốc:  Giám đốc  Dương Việt Hà, Phó Giám đốc: Đồng chí Trần Minh Tuấn, Đồng  chí Lại Hồng Đăng, Đồng chí Lê Quang Tuấn.

 

Bình luận