Thông tin trường

  • 14 Trung Kính – Trung Hòa – Cầu Giấy
  • Tel: 0437832616
  • Email: kimchipham.2012@gmail.com

Mầm non tư thục Liễu Giai

Mầm non Liễu Giai tiền thân là trường mẫu giáo Dân lập Liễu Giai được thành lập từ ngày 1 tháng 6 năm 2000 tại 51/53 Liễu Giai. Cơ sở 14 Trung Kính được thành lập năm 2007.

Năm học 2012-2013, nhà trường đón trên 100 trẻ từ 15 tháng đến 5 tuổi, với qui mô 7 lớp.

Sứ mạng :

          Chăm sóc giáo dục toàn diện trẻ trong độ tuổi nhà trẻ mẫu giáo theo mục tiêu giáo dục quốc gia và phương pháp giáo dục hiện đại.

          Nghiên cứu tâm lí học giáo dục và sư phạm học mẫu giáo trên trẻ em Việt Nam.

          Mục tiêu giáo dục trẻ : TỰ LẬP, TỰ TIN, PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN VÀ ĐẠT CHẤT LƯỢNG CAO.

Triết lí giáo dục :
     –  Học thuyết giáo dục văn hóa của L.X Vygotsky

          Học thuyết nhận thức luận phát triển trong tâm lí học J.Piaget

          Lí thuyết hoạt động đối tương trong tâm lí học giáo dục của P.la Ganperin, D.B.Elconin…

          Triết li giáo dục hướng vào trẻ em, giáo dục dựa vào tương tác và trải nghiệm của trẻ em trên thế giới.

          Môi trường giáo dục chủ đạo là hoạt động chơi và trò chơi

Nội dung giáo dục :

          Khung chương trình quốc gia của Bộ GD và ĐT Việt Nam hiện hành

          Hệ thống các hoạt động giáo dục và phát triển trẻ em về các mặt :

. Việt ngữ

. Nhận thức môi trường xung quanh

. Toán và tư duy khoa học

. Nghệ thuật tạo hình (vẽ, nặn, cắt dán…)

. Nghệ thuật trình diễn (hát, múa, âm nhạc, đóng kịch, võ thuật…)

. Thể chất và vận động (thể lực, thể hình, thể năng…), tâm vận động

. Tiếng Anh (giáo viên nước ngoài và giáo viên Việt Nam)

Chuyên gia cố vấn:

Bà Trần Thị Tố Oanh – tiến sĩ tâm lí học và giáo dục học mầm non trường Đại học sư phạm quốc gia Leningrat mang tên A.I.Gershen, Liên bang Nga

Nhân sự chuyên môn

          Tổng số giáo viên : 22, trong đó 5 chuyên gia cộng tác viên về nghệ thuật, múa, võ thuật và tiếng Anh.


Bình luận