Thông tin trường

  • NT2 Khu đô thị Văn Quán - Hà Đông - Hà Nội - Hà Đông - Hà Nội
  • Tel: 04. 3354 6030

Trường mầm non Ban Mai

Đào tạo những thế hệ trẻ ưu tú, năng động với đầy đủ phẩm chất đạo đức, năng lực hội nhập thế giới:

– Giáo dục toàn diện về trí thức, thể chất, tâm hồn, kĩ năng sống và kĩ năng học;

– Phát triển và bồi dưỡng học sinh giỏi, khả năng tư duy sáng tạo, năng khiếu tiềm ẩn và niềm đam mê học tập;

– Tạo cơ hội phát triển năng lực cá nhân, hình thành phẩm chất, nhân cách và năng lực một thế hệ người Việt Nam mới có ý chí, tính tự tin, lòng tự trọng và tự hào dân tộc;

– Chuẩn bị tốt cho học sinh đủ trình độ đáp ứng yêu cầu để vào học tại các trường trong hệ thống giáo dục Ban Mai và các trường uy tín ở Hà Nội hoặc học tập tại các nước trên thế giới.

Bình luận