Thông tin trường

  • C12 TT13 Khu đô thị Văn Quán - Hà Đông - Hà Nội

Trường mầm non BiBi House

Đội ngũ giáo dục: Là tập thể các nhà quản lý nhà giáo tâm huyết nhiệt tình, yêu trẻ. Với mong muốn xây dựng một môi trường lành mạnh, phương pháp giảng dạy tích cự và phương tiện hiện đại, dành cho trẻ môi trường phát triển tối ưu nhất.
Giáo viên là đội ngũ nòng cốt mang hơi thở cuộc sống, với tình thương yêu vô bờ bến dành cho các con thân yêu của gia đình BiBi.

Bình luận