Thông tin trường

  • Số 1 - Ngõ 30, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội
  • Tel: 043 848 9566
  • Email: mncauvongxanh@gmail.com

Trường mầm non Cầu Vồng Xanh

Trường mầm non Cầu Vồng Xanh được thành lập từ năm 2009. Trải qua quá trình phát triển, Mầm non Cầu Vồng Xanh luôn đặt ưu tiên hàng đầu trong việc đào tạo đội ngũ giáo viên có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm, đổi mới phương pháp giáo dục, Phương pháp can thiệp tâm lý, học sinh là trung tâm, làm nền tảng của sự phát triển chất lượng giáo dục và sự bền vững của Nhà trường.

Bình luận