Thông tin trường

  • Số 1 A1 tiểu khu nhà ở Ngọc Khánh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội
  • Tel: 043 775 98 61

Trường mầm non chất lượng cao Ánh Mai Sáng

Các bài học được xây dựng với tiêu chí vừa học vừa chơi, giúp trẻ khám phá và nhận thức xã hội qua các trò chơi

Các bài học được xây dựng với tiêu chí vừa học vừa chơi, giúp trẻ khám phá và nhận thức xã hội qua các trò chơi, Các bài học được xây dựng với tiêu chí vừa học vừa chơi, giúp trẻ khám phá và nhận thức xã hội qua các trò chơi, Các bài học được xây dựng với tiêu chí vừa học vừa chơi, giúp trẻ khám phá và nhận thức xã hội qua các trò chơi, Các bài học được xây dựng với tiêu chí vừa học vừa chơi, giúp trẻ khám phá và nhận thức xã hội qua các trò chơi, Các bài học được xây dựng với tiêu chí vừa học vừa chơi, giúp trẻ khám phá và nhận thức xã hội qua các trò chơi, Các bài học được xây dựng với tiêu chí vừa học vừa chơi, giúp trẻ khám phá và nhận thức xã hội qua các trò chơi,Các bài học được xây dựng với tiêu chí vừa học vừa chơi, giúp trẻ khám phá và nhận thức xã hội qua các trò chơi.

Bình luận