Thông tin trường

  • Tổ 27, Đức Giang, Long Biên,Hà Nội
  • Tel: 04 3655 7980
  • Email: mnhoasen@longbien.edu.vn

Trường mầm non Hoa Sen

Trường mầm non Hoa Sen được tách ra từ trường mầm non Đức Giang và thành lập theo quyết định số 2928/QĐ – UBND ngày 8/9/2009 của UBND quận Long Biên với tổng diện tích là 6.095 m2, số học sinh toàn trường là 614 cháu/12 lớp, 100% trẻ được ăn bán trú tại trường. Được công nhận là trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 tháng 11 năm 2010, từ đó nhà trường đã nỗ lực không ngừng và đến tháng 10 năm 2012 được công nhận là trường chuẩn quốc gia mức độ 2, nhà trường cũng như BGH liên tục đổi mới trong công tác quản lý trên tất cả các lĩnh vực, thực hiện nghiêm túc theo phương châm “Kỷ cương nghiêm – Chất lượng thực – Hiệu quả cao”. Từ đó, nhà trường tổ chức cũng như quản lý các hoạt động hành chính, tài chính, quy chế dân chủ, thực hiện tốt nguyên tắc “Ba công khai” trong nhà trường để đảm bảo tính minh bạch trong công tác thu chi được phu huynh học sinh cũng như BGH nhà trường biết rõ được tình hình cụ thể.

Bình luận