Thông tin trường

  • 121 TT3, phố Trần Văn Lai, Mỹ Đình Sông Đà, Hà Nội
  • Tel: 84-4 3787 5657
  • Email: admin@koolkid.vn

Trường mầm non Koolkid

Duy nhất tại Koolkid, trẻ được học theo chương trình giáo dục mầm non quốc tế IPC.

Chương trình giáo dục mầm non quốc tế IPC được xây dựng trên cơ sở thuyết đa trí tuệ của Howard Earl Gardner. Chương trình có bảy mảng nội dung học tập chính: phát triển ngôn ngữ, phát triển thể chất và kỹ năng vận động, các kỹ năng xã hội và xúc cảm, khoa học xã hội, khoa học và công nghệ, tính toán và toán học, nghệ thuật sáng tạo.

Chương trình giáo dục mầm non quốc tế IPC đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của NAEYC (National Association for the Education of Young Children – Hiệp hội Quốc gia về Giáo dục Mầm non Hoa Kỳ) đối với chương trình giáo dục mầm non, cũng như các yêu cầu của chương trình giáo dục mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành theo Thông tư 17/2009/TT-BGDĐT.

IPC cung cấp 23 chủ đề học tập đa dạng, phong phú riêng cho lứa tuổi nhà trẻ và mẫu giáo với hướng dẫn cho giáo viên tới chi tiết từng hoạt động để đảm bảo việc giảng dạy đạt kết quả như kỳ vọng, nhất quán và phù hợp với mục tiêu phát triển của trẻ theo từng độ tuổi.

Các hoạt động trong chương trình giáo dục mầm non của IPC đều được thiết kế trên cơ sở trò chơi, câu hỏi, theo phương pháp tiếp cận dự án, có kết quả đầu ra cụ thể. Vì vậy, các hoạt động đều mang tính thách thức cao, giúp trẻ phát triển tư duy phê phán, nâng cao khả năng tự nhận thức, khiến trẻ hào hứng tham gia, tập trung toàn bộ tâm trí vào hoạt động.

Một số chủ đề của IPC mang tính quốc tế, khuyến khích trẻ khám phá các quốc gia khác nhau, tôn trọng các khác biệt về ngôn ngữ, văn hóa và chủng tộc (ví dụ: Vòng quanh Thế giới, Tiền tệ – Cửa hàng – Công việc…) là tiền đề tốt cho quá trình hội nhập của trẻ vào môi trường thế giới hiện đại.

Khác với tất cả các trường mầm non khác, Koolkid thực hiện việc đánh giá các loại hình trí thông minh của trẻ ngay khi nhập học, và tiến hành đánh giá sự phát triển của trẻ theo từng thang tuổi trong suốt quá trình học tại trường để có hỗ trợ phù hợp với đặc điểm cá nhân của riêng từng trẻ, giúp trẻ phát triển ở mức độ tốt nhất so với khả năng của chính mình.

Bình luận