Thông tin trường

  • Số 243 Phố Mai Dịch- Phường mai Dịch- Cầu Giấy- Hà Nội
  • Tel: 043.7.630298- 7631125- 7631124
  • Email: mn_maidich@viettel.com.vn

Trường mầm non Mai Dịch

– Chăm sóc và giáo dục các cháu từ 18 – 72 tháng tuổi trên địa bàn (gồm cả trẻ khuyết tật ) theo mục tiêu giáo dục mầm non của Bộ giáo dục và đâo tạo.

-Làm điểm chuyên đề: Giáo dục bảo vệ môi trường, phòng chống TNTT cho trẻ.

-Là cơ sở thực hành, thực tập sư phạm cho trường Cao đẳng sư phạm Trung ương.

– Chăm sóc và giáo dục các cháu từ 18 – 72 tháng tuổi trên địa bàn (gồm cả trẻ khuyết tật ) theo mục tiêu giáo dục mầm non của Bộ giáo dục và đâo tạo.

-Làm điểm chuyên đề: Giáo dục bảo vệ môi trường, phòng chống TNTT cho trẻ.

-Là cơ sở thực hành, thực tập sư phạm cho trường Cao đẳng sư phạm Trung ương.

Bình luận