Thông tin trường

  • A22 Lô 9, khu ĐTM Định Công, Hoàng Mai - Hà Nội
  • Tel: 04.3884 2650

Trường mầm non Thảo Nguyên

Chương trình giáo dục thực hiện theo: “ Chương trình chăm sóc giáo dục trẻ mầm non” do Vụ giáo dục mầm non – Bộ giáo dục và đào tạo ban hành bao gồm:

+ Nuôi dưỡng chăm sóc.

+ Giáo dục phát triển:

–         Phát triển thể chất.

–         Phát triển nhận thức.

–         Phát triển tình cảm, xã hội.

–         Phát triển thẩm mỹ, sáng tạo.

Đối với lớp mẫu giáo lớn trong các giờ học ngoại khóa như: Toán, Tiếng việt, Tiếng anh. Nhà trường phối hợp cùng các thầy cô giáo trường tiểu học trực tiếp hướng dẫn nhằm chuẩn bị cho trẻ bước vào lớp một và giai đoạn tiếp theo.

Bình luận