Thông tin trường

  • Số 82 – Tổ 25, Phường Trung Hoà – Cầu Giấy- Hà Nội
  • Tel: 043 5564120 – 043 5568454
  • Email: mntrunghoa@vnn.vn

Trường mầm non Trung Hòa

-Phát triển số lượng trẻ, luôn vượt chỉ tiêu 25%- 30%

-Từ năm 2000-2001 đến nay trường liên tục đạt trường tiên tiến

-32 lượt giáo viên, nhân viên giỏi cấp quận, 02 giáo viên giỏi cấp Thành phố, 01 cô nuôi đạt giải ba Thành phố

Bình luận