Thông tin trường

  • Số 82 – Tổ 25, Phường Trung Hoà – Cầu Giấy- Hà Nội
  • Tel: 043 5564120 – 043 5568454
  • Email: mntrunghoa@vnn.vn

Trường mầm non Trung Hòa

-Phát triển số lượng trẻ, luôn vượt chỉ tiêu 25%- 30%

-Từ năm 2000-2001 đến nay trường liên tục đạt trường tiên tiến

-32 lượt giáo viên, nhân viên giỏi cấp quận, 02 giáo viên giỏi cấp Thành phố, 01 cô nuôi đạt giải ba Thành phố

Trường mầm non Trung Hòa
Đánh giá

Bình luận