Thông tin trường

  • 15 Đặng Dung - Quận Ba Đình - TP. Hà nội
  • Tel: 04.7347430 Fax:04.7347431
  • Email: kidsland@gmail.com

Trường mầm non tư thục chất lượng cao Kids Land

Trường mầm non KIDSLAND thực hiện theo qui định của Bộ giáo dục và Đào tạo kết hợp với các phương pháp giáo dục ưu việt nhất giúp trẻ có một môi trường giáo dục phát triển toàn diện mà ở đó trẻ được rèn luyện kĩ năng cuộc sống, phát triển tố chất và khả năng của mình trên mọi phương diện. Đồng thời chúng tôi luôn khuyến khích trẻ khẳng định tự do diễn đạt suy nghĩ, phát triển tư duy sáng tạo, hình thành và hoàn thiện nhân cách, thông qua giáo dục trực quan, thể chất, nghệ thuật ngôn ngữ theo đặc điểm tâm sinh lý của từng lứa tuổi

I.  MỤC TIÊU GIÁO DỤC:

Giáo dục là cơ sở, nền tảng cho bất kỳ sự phát triển của nhân loại, mà trong đó giáo dục mầm non là bước khởi đầu. Vì vậy chúng tôi luôn đánh giá cao tính hồn nhiên và mong muốn phát triển tối đa tiềm năng của bé trên cơ sở tôn trọng những thiên hướng tiềm ẩn cá nhân giúp bé phát huy tính tự trọng, độc lập và phát triển hài hòa về các mặt:

–         Phát triển về học thức và kỹ năng học tập.

–         Phát triển về thể chất sức khỏe và kỹ năng vận động.

–         Phát triển về ngôn ngữ và kỹ năng giao tiếp.

–         Phát triển về tình cảm và kỹ năng sống.

Để sẵn sàng cho việc học tập và tương lai của bé ở giai đoạn tiếp theo.

II.  NỘI DUNG

Chương trình giáo dục thực hiện theo: “ Chương trình chăm sóc giáo dục trẻ mầm non” do Vụ giáo dục mầm non – Bộ giáo dục và đào tạo ban hành bao gồm:

+ Nuôi dưỡng chăm sóc.

+ Giáo dục phát triển:

–         Phát triển thể chất.

–         Phát triển nhận thức.

–         Phát triển tình cảm, xã hội.

–         Phát triển thẩm mỹ, sáng tạo.

Đối với lớp mẫu giáo lớn trong các giờ học ngoại khóa như: Toán, Tiếng việt, Tiếng anh. Nhà trường phối hợp cùng các thầy cô giáo trường tiểu học trực tiếp hướng dẫn nhằm chuẩn bị cho trẻ bước vào lớp một và giai đoạn tiếp theo.

III.  ĐỐI TƯỢNG GIÁO DỤC

Chương trình giáo dục của chúng tôi dành cho các trẻ từ 06 tháng đến 6 tuổi được chia thành các nhóm trẻ như sau:

–         Lớp cháo bột:                         Từ 06 – 12 tháng tuổi (2 cô 3 trẻ).

–         Lớp nhà trẻ:                           Từ 12 – 24 tháng tuổi.

–         Lớp nhà trẻ:                           Từ  24 – 36 tháng tuổi.

–         Lớp mẫu giáo bé:                  Từ 3 – 4 tuổi.

–         Lớp mẫu giáo nhỡ:               Từ 4 – 5 tuổi.

–         Lớp mẫu giáo lớn:                Từ 5 – 6 tuổi.

Sĩ số: 10 – 15 trẻ/1 lớp/ 2 cô tùy theo lứa tuổi.

Bình luận