Thông tin trường

  • Ngõ 106 Đường Hoàng Quốc Việt- Cầu Giấy- Hà Nội
  • Tel: 043.7543358- 7555429
  • Email: mntuoihoa@viettel.com.vn

Trường mầm non Tuổi Hoa

NĂM THÀNH LẬP: 2002

TỔNG SỐ HỌC SINH: 540- SỐ LỚP 10- TỔNG SỐ CB,GV,NV: 41

* Thành tựu:
– Đạt tập thể lao động tiên tiến các năm: 2004 – 2005, 2005 – 2006, 2006 – 2007, 2007 – 2008.
– Đạt trường tiên tiến thể dục thể thao 2006 – 2007, 2007 – 2008.
– Đạt công đoàn xuất sắc vững mạnh nhiều năm liên tục.
– Đạt chi đoàn xuất sắc vững mạnh nhiều năm liên tục.
– Thành lập chi bộ năm 2008
– Có 45 lượt cán bộ, giáo viên, nhân viên đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, giáo viên dạy giỏi cấp thành phố, nhân viên giỏi thành phố, giáo viên giỏi cấp quận.
– Có 90% cán bộ giáo viên, nhân viên đạt danh hiệu ” Giỏi viêc trường đảm việc nhà” Cấp Thành phố, cấp Quận

 

Bình luận