Thông tin trường

  • Số 11, ngách 2/189 tổ 7, Tư Đình, Long Biên, Hà Nội
  • Tel: (04) 36 700 300
  • Email: amnontuonglai2012@gmail.com

Trường mầm non Tương Lai

Nội dung giáo dục của được phát triển từ chương trình khung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trẻ được tham gia các hoạt động nhằm phát triển thiên hướng cá nhân: Học vẽ, học võ, kỹ năng sống… Đặc biệt tiếng Anh nhà trường phấn đấu sử dụng như ngôn ngữ thứ hai trong trường.
Giúp trẻ học để cùng chung sống. Dạy trẻ có thái độ thiện cảm, biết đối thọai, tranh luận, hợp tác và chia sẻ với người khác để cùng học, cùng chơi, cùng làm việc giúp trẻ dễ dàng hòa nhập để sẵn sàng bước vào trường Tiểu học.

Bình luận