Thông tin trường

  • D45 – D46 Khu đô thị Quốc tế Nam Thăng Long Ciputra Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội
  • Tel: +84 (4) 3 743-0135 /36 /37 Fax : +84(4)3 758-9469

Trường song ngữ Quốc Tế Hà Nội Academy

Tầm nhìn của Hanoi Academy là phát triển trường Hanoi Academy trở thành một lựa chọn giáo dục tốt nhất cho quý phụ huynh học sinh tại Hà Nội. Là một trường song ngữ, hướng tới mục tiêu Quốc tế, chúng tôi tin rằng Hanoi Academy có thể kết hợp những truyền thông văn hóa Việt Nam và những ứng dụng giáo dục tiên tiến để định hướng tới việc trang bị những kỹ năng tốt nhất cho học sinh chuẩn bị cho việc học tập và làm việc trong và ngoài nước.

Sứ mệnh của Hanoi Academy bao gồm:

  Mang đến sự kết hợp sáng tạo giữa hệ thống giáo dục Việt Nam và hệ thông giáo dục Quốc tế để hướng tới chất lượng giáo dục tốt nhất so với các trường giỏi nhất Việt Nam với mức học phí phù hợp với học sinh Việt Nam hiện đang sống tại Hà Nội.

  Phát triển đội ngũ nhân viên thông thái và giàu kinh nghiệm với các thành viên người Việt Nam và Quốc tế, kết hợp với cơ sở vật chất chuẩn hàng đầu để hướng tới một mô hình giáo dục kiểu mẫu.

  Phát triển và duy trì các mối hợp tác Quốc tế với các trường và tổ chức chứng nhận giáo dục Quốc tế để thúc đẩy việc liên kết và trao đổi chương trình trong quá trình nâng cao vị thế và Quốc tế hóa trường Hanoi Academy.

     ■  Thúc đẩy các mối liên kết với các trường Việt Nam để nâng cao chất lượng và phương thức đào tạo tại trường.

      ■  Đóng góp tích cực trong việc củng cố chất lượng nhân sự trong thành phố, một nền tảng cho việc phát triển văn hóa xã hội và kinh tế trong tương lai.

Triết lý của trường tập trung vào định hướng học sinh hướng tới tư duy song ngữ và Quốc tế, đồng thời trang bị cho các em những kiến thức cần thiết để có thể sống và làm việc tốt trong môi trường xã hội toàn cầu.

Bình luận