Thông tin trường

  • 145 Hoàng Hoa Thám Liễu Giai, Ba Đình Hà Nội
  • Tel: 0438471371
  • Email: c1badinh-bd@hanoiedu.vn

Trường tiểu học Ba Đình

Trường tiểu học Ba Đình

Bình luận