Thông tin trường

  • Số 31A Cát Linh - Đống Đa - Hà Nội
  • Tel: (84-4) 38236254, 37335517
  • Email: c1catlinh-dd@hanoiedu.vn

Trường tiểu học Cát Linh

Thực hiện theo quy trình chỉ đạo nhiệm vụ năm học 2013 -2014 của Phòng GD&ĐT Đống Đa và phương hướng nhiệm vụ năm học của nhà trường. Tập thể CB-GV-NV trường tiểu học Cát Linh đã nổ lực phấn đấu và hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học. Để đánh giá lại những kết quả đã đạt được cũng như nhận ra những tồn tại cần khắc phục trong năm học, Trường Tiểu học Cát Linh đã tổ chức tổng kết hội đồng sư phạm năm học 2013- 2014.

Năm học 2013- 2014 là năm học tiếp tục ngoài việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của UBND Thành phố, Sở GD& ĐT Hà Nội, UBND Quận, toàn ngành giáo dục Đống Đa tập trung thực hiện tốt 7 nhiệm vụ trọng tâm:

1. Tiếp tục đẩy mạnh đổi mới công tác quản lý, thực hiện hiệu quả chỉ thị 33 của Chính phủ về “Chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục”, giải quyết triệt để bệnh thành tích và gian lận trong thi cử.

2. Phát triển nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Triển khai thực hiện quy hoạch phát triển nguồn nhân lực Ngành giáo dục giai đoạn 2011-2020; thực hiện tốt chỉ thị 35 của Thành ủy và Kế hoạch 111 của UBND Thành phố về xây dựng, nâng cấp chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục Thủ đô trong giai đoạn 2011-2016.

3. Nâng cao chất lượng giáo dục theo hướng toàn diện, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học. Tập trung chỉ đạo đổi mới đồng bộ phương pháp dạy học và phương thức thi, kiểm tra, đánh giá; dạy học phân hoá theo năng lực và nhận thức của học sinh trên cơ sở chuẩn kiến thức và kĩ năng của chương trình giáo dục phổ thông.

4.  Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, điều chỉnh quy mô trường lớp và sĩ số học sinh trên lớp một cách hợp lí trên cơ sở quy định mạng lưới trường học đã được phê duyệt.

5. Tham mưu thực hiện 2 bản Quy hoạch phát triển và quy hoạch mạng lưới trường lớp đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030; triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng mô hình cung ứng dịch vụ trình độ chất lượng cao trong giáo dục đào tạo” ở các cấp học, Kế hoạch “Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong lĩnh vực Giáo dục & đào tạo HN giai đoạn 2012-2015”.

6. Đẩy mạnh công tác xã hội hoá giáo dục, tăng cường huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực phát triển giáo dục; Thực hiện giải pháp xã hội hoá giai đoạn 2012- 2015 được chính phủ phê duyệt, Giữ vững kết quả phổ cập giáo dục THCS, tích cực thực hiện mục tiêu PCGD bậc Trung học. Phấn đấu chỉ tiêu 100% học sinh tiểu học được học 2 buổi/ ngày.

7. Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện chỉ thị năm học 2013-2014 và các nhiệm vụ trọng tâm năm học của ngành; các Chương trình công tác trọng tâm của Quận và Thành phố. Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”, “Hai không”, “Xây dựng nhà trường văn hoá, Nhà giáo mẫu mực, Học sinh thanh lịch” và phong trào “Xây dựng trường học thân thiện- Học sinh tích cực”.

Thực hiện theo quy trình chỉ đạo nhiệm vụ năm học 2013 -2014 của Phòng GD&ĐT Đống Đa và phương hướng nhiệm vụ năm học của nhà trường. Tập thể CB-GV-NV trường tiểu học Cát Linh đã nổ lực phấn đấu và hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học. Để đánh giá lại những kết quả đã đạt được cũng như nhận ra những tồn tại cần khắc phục trong năm học, Trường Tiểu học Cát Linh đã tổ chức tổng kết hội đồng sư phạm năm học 2013- 2014.

Tại buổi tổng kết HĐSP, đồng chí Nguyễn Thanh Thủy – Hiệu trưởng nhà trường đã đánh giá lại những ưu điểm và chỉ ra những tồn tại cần khắc phục trong năm học để rút kinh nghiệm trong các năm tiếp theo. Đồng thời cũng nêu rõ chất lượng đội ngũ trong năm học: có 05 đồng chí đạt giáo viên dạy giỏi cấp Quận,tổ chức tốt 24 chuyên đề cấp cơ sở, 1 chuyên để cấp Quận đạt kết quả tốt, thi viết chữ đẹp của GV có 2 đ/c tham gia thi đều đạt 2 giải nhất cấp Quận…

Để động viên những CB-GV-NV đã nổ lực phấn đấu đạt được những thành tích xuất sắc trong năm học nhà trường đã khen thưởng cho các đồng chí đạt danh hiệu LĐTT, 5 đồng chí đạt GVCN giỏi cấp Quận…

Cũng tại buổi tổng kết, đồng chí Nguyễn Thanh Thủy – Hiệu trưởng nhà trường đã đánh giá lại các mặt hoạt động của nhà trường trong năm học. Biểu dương những thành tích mà CB-GV-NV đã thực hiện tốt trong năm học, đồng thời cũng chỉ ra những khó khăn, tồn tại để tập thể HĐSP cần khắc phục sữa chữa.

Năm học 2013 – 2014 đã khép lại nhưng mỗi một CB-GV-NV trong nhà trường cảm thấy nuối tiếc vì chưa đạt được kết quả như mong muốn nhưng tập thể HĐSP nhà trường hứa sẽ cùng nhau tập trung mọi tâm lực, trí lực, đoàn kết thống nhất để năm học 2014 – 2015 và các năm học tiếp theo đạt kết quả cao nhất về mọi mặt

Bình luận