Thông tin trường

  • 130 Thụy Khuê, Tây Hồ , Hà Nội
  • Tel: 04.38.231.049 – 04.38.472.334 Fax : 04.38.231.049
  • Email: info@hn-cva.org

Trường tiểu học Chu Văn An

 Chương trình học ở giai đoạn cơ sở áp dụng chung cho tất cả các học sinh. Mục đích của chưuờng trình tiều học là cung cấp một nền tảng vững chắc về Anh ngữ  và toán. Ngoài ra, trong chương trình còn có các môn học khác như: âm nhạc, nghệ thuật và thủ công, đạo đức công dân, giáo dục sức khỏe, nghiên cứu xã hội và rèn luyện thân thể. Môn khoa học tự nhiên được đưa vào chương trình từ Tiểu học 3.

Bình luận