Thông tin trường

  • Kim Giang, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội
  • Tel: 438551599
  • Email: c1daikim-hm@hanoiedu.vn

Trường tiểu học Đại Kim

Trường tiểu học Đại Kim

Bình luận