Thông tin trường

  • Hòa Binh, Giang Biên, Long Biên, Hà Nội
  • Tel: 0436575003
  • Email: c1giangbien-lb@hanoiedu.vn

Trường tiểu học Giang Biên

Trường tiểu học Giang Biên

Bình luận