Thông tin trường

  • Số 2 phố Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Hà Nội
  • Tel: 0437611279
  • Email: c1hoanghoatham-bd@hanoiedu.vn

Trường tiểu học Hoàng Hoa Thám

Trường tiểu học Hoàng Hoa Thám

Bình luận