Thông tin trường

  • 162, Lê Lợi, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Hà Nội
  • Tel: (84-4) 33 824 967
  • Email: c1leloi-hadong@hanoiedu.vn

Trường tiểu học Lê Lợi

Trường tiểu học Lê Lợi

Bình luận