Thông tin trường

  • Cụm Trạm, P.long Biên, Long Biên, Hà Nội
  • Tel: 04 38750348, Fax : 04 38750348
  • Email: c1longbien-lb@hanoiedu.vn

Trường tiểu học Long Biên

Trường tiểu học Long Biên

Bình luận