Thông tin trường

  • Lô A3, Khu đô thị Nam Trung Yên, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội
  • Tel: (84-4) 66 588 880

Trường tiểu học Nam Trung Yên

Trường tiểu học  Nam Trung Yên

Bình luận