Thông tin trường

  • Số 5 Nguyễn Công Hoan, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Hà Nội
  • Tel: 043 835 2315
  • Email: c1ngockhanh-bd@hanoiedu.vn

Trường tiểu học Ngọc Khánh

Trường tiểu học Ngọc Khánh

Bình luận