Thông tin trường

  • Số 17 Hoàng Như Tiếp Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội
  • Tel: 043 8728 757
  • Email: c1ngoclam-lb@hanoiedu.vn

Trường tiểu học Ngọc Lâm

Trường tiểu học Ngọc Lâm

Bình luận