Thông tin trường

  • Lô T1 Khu đô thị Trung Hoà- Nhân Chính, Thanh Xuân , Hà Nội
  • Tel: 04 355 68 595 Fax : 04 355 68 595

Trường tiểu học Ngôi Sao Hà Nội

Trường tiểu học Ngôi Sao Hà Nội ngoài việc tuân thủ mục tiêu giáo dục học sinh đạt chuẩn kiến thức phổ thông theo cấp học (cho từng khối lớp) được Bộ GD&ĐT quy định cho các trường tiểu học, còn đặt ra mục tiêu M.A.S.T.E.R – xây dựng các chương trình giáo dục bổ trợ song hành với chương trình chuẩn của Bộ GD&ĐT: phát triển đa trí thông minh và các phẩm chất nhân cách, ưu tiên giáo dục giá trị sống, phát triển kỹ năng sống, kỹ năng lãnh đạo. Trên cơ sở tập trung vào 6 thành tố cối lõi sau:

M (Management) – Quản trị: nuôi dưỡng, khuyến khích khả năng quản trị, được tạo cơ hội để các em trải nghiệm, hình thành các thói quen tự giúp mình, biết lãnh đạo quản lý hành vi.Điều này có ý nghĩa quyết định đến sự thành công sau này của các em.

A (Achievement) – Thành đạt: học sinh luôn có cơ hội để thể hiện, trải nghiệm thực tế, để nhận ra các năng lực, các giá trị của bản thân và biết cách làm thế nào để đạt thành tích học tập. Sự thành công của mỗi học sinh phụ thuộc đáng kể vào động cơ học tập, động cơ thành đạt và biết kịp thời nắm bắt các cơ hội để thành đạt.

S (Social skills) – Kỹnăng xã hội: HS được dạy các kỹ năng giao tiếp kết bạn, kỹ năng hợp tác nhóm, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng giải quyết vấn đề… kỹ năng đồng cảm, làm chủ cảm xúc, chia sẻ, biết quan tâm đến người khác. Đây là chìa khoá giúp các em thành công học đường và có cuộc sống sau này hạnh phúc hơn.

T (Thinking) – Khả năngtư duy: hình thành khả năng tư duy phê phán, tư duy sáng tạo, luôn biết hành động trên cơ sở suy nghĩ cân nhắc đến hậu quả của hành vi. Đó là hành trang giúp trẻ mở cánh cửa của toà lâu đài tri thức, để thích ứng với môi trường sống ngày càng mở cửa, hội nhập và xu thế quốc tế hóa, toàn cầu hóa.

E (Emotion) – Cảm xúc: hình thành khả năng nhận biết cảm xúc, hiểu cảm xúc, duy trì cảm xúc tích cực để hỗ trợ tư duy, kiểmsoát, quản lý, làm chủ cảm xúc. Đây là năng lực cốt lõi giúp các em gặt hái những thành công trong cuộc sống.

R (Research)- Tìm tòi khám phá: nuôi dưỡng nhu cầu ham hiểu biết, say mê khám phá thế giới xung quanh. Chỉ có đam mê tìm tòi, tích cực khám phá, mới giúp trẻ nhận ra bao điều kỳ diệu của cuộc sống và kích hoạt các năng lực tiềm ẩn thành tài năng.

Bình luận