Thông tin trường

  • 2A ngõ Hàng Chỉ, Hàng Gai, Hoàn Kiếm, Hà Nội
  • Tel: 0439288477
  • Email: c1nguyenbangoc-hk@hanoiedu.vn

Trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc

Trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc

Bình luận