Thông tin trường

  • Phường Chương Dương, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
  • Tel: 04 3932 8139
  • Email: c1dlnguyenhien-hk@hanoiedu.vn

Trường tiểu học Nguyễn Hiền

Trường tiểu học Nguyễn Hiền

Bình luận