Thông tin trường

  • 190, Quán Thánh, Phường Quán Thánh, Quận Ba Đình, Hà Nội
  • Tel: 04 3733 5478
  • Email: c1nguyentriphuong-bd@hanoiedu.vn

Trường tiểu học Nguyễn Tri Phương

Trường tiểu học Nguyễn Tri Phương

Bình luận