Thông tin trường

  • 23, Nguyễn Trung Trực, Phường Nguyễn Trung Trực, Quận Ba Đình, Hà Nội
  • Tel: 0438261441
  • Email: c1nguyentrungtruc-bd@hanoiedu.vn

Trường tiểu học Nguyễn Trung Trực

Trường tiểu học Nguyễn Trung Trực

Bình luận