Thông tin trường

  • 143, Phú Gia, Phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, Hà Nội
  • Tel: (84-4) 37 577 112 - 38 385 591

Trường tiểu học Phú Thượng

Trường tiểu học Phú Thượng

Bình luận