Thông tin trường

  • Xã Phú Diễn - Huyện Từ Liêm - Thành Phố Hà Nội
  • Tel: 04 3834 1240

Trường tiểu học Phú Diễn

Trường tiểu học Phú Diễn

Bình luận