Thông tin trường

  • Phúc Tân, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
  • Tel: 04 3828 3421
  • Email: c1phuctan-hk@hanoiedu.vn

Trường tiểu học Phúc Tân

Trường tiểu học Phúc Tân

Bình luận