Thông tin trường

  • Xã Tây Tựu, Huyện Từ Liêm, Hà Nội
  • Tel: 043.7655135
  • Email: c1taytuua-btl@hanoiedu.vn

Trường tiểu học Tây Tựu A

Trường tiểu học Tây Tựu A

Bình luận