Thông tin trường

  • Số 114 Ngõ 318 Ngọc Trì - Thạch Bàn - Long Biên - Hà Nội
  • Tel: 0438750724
  • Email: c1thachban-lb@hanoiedu.vn

Trường tiểu học Thạch Bàn

Trường tiểu học Thạch Bàn

Bình luận