Thông tin trường

  • Thanh Trì, Hoàng Mai, Hà Nội
  • Tel: 043.8611540
  • Email: c1thanhtri-hm@hanoiedu.vn

Trường tiểu học Thanh Trì

Trường tiểu học Thanh Trì

Bình luận