Thông tin trường

  • 91 Ngõ Chợ Khâm Thiên, Trung Phụng, Đống Đa, Hà Nội
  • Tel: 0438523011
  • Email: c1trungphung-dd@hanoiedu.vn

Trường tiểu học Trung Phụng

Trường tiểu học Trung Phụng

Bình luận