Thông tin trường

  • 30, Hương Viên, Phường Đồng Nhân, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
  • Tel: 043987807
  • Email: c1trungtrac-hbt@hanoiedu.vn

Trường tiểu học Trưng Trắc

Trường tiểu học Trưng Trắc

Bình luận