Thông tin trường

  • 1B - Cảm Hội - Hai Bà Trưng - Hà Nội
  • Tel: (04) 971 2930; (04) 971 2935
  • Email: info@hvs.edu.vn

Trường tiểu học Victoria

Quan tâm đặc biệt đến bữa ăn cho học sinh tiểu học Victoria

Học sinh tiểu học là đối tượng đặc biệt đối với những đầu bếp tại trường Victoria. Nhận thức được đây là lứa tuổi cơ thể và tâm lý trẻ bắt đầu chuyển qua một giai đoạn mới rất quan trọng cho việc phát triển thể chất và tinh thần của trẻ, vì vậy mà những bữa ăn luôn được quan tâm đặc biệt. Những bữa ăn cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cho học sinh là điều rất cần thiết, giúp cho học sinh phát triển đầy đủ cả về trí lực và sức lực.

Bình luận