Thông tin trường

  • 115, Nguyễn Trường Tộ, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Hà Nội
  • Tel: (84-4) 38 293 641 (84-4) 38 293 641

Trường tiểu học Việt Nam – Cu Ba

Trường tiểu học Việt Nam – Cu Ba

Bình luận